Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Zapraszamy do XII edycji Listków CSR POLITYKI [ankieta]

XII edycja Listków CSR POLITYKI XII edycja Listków CSR POLITYKI mat. pr. / Polityka
To już XII edycja zestawienia Listków CSR POLITYKI. Podobnie jak w roku poprzednim – prócz Złotych, Srebrnych i Białych – przyznamy także Listki Zielone. Trafią one do firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Już po raz dwunasty tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce do udziału w zestawieniu Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI.

W tym roku przyjrzymy się nie tylko działaniom firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2022 r., ale dokonamy też oceny działań z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę i jej nie tylko rynkowe konsekwencje tygodnik „Polityka” razem z firmą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu chcą także ocenić zaangażowanie firm na rzecz Ukraińców i Ukrainy oraz wskazać główne bariery związane z tymi działaniami i pomocą.

Pytania dotyczące wsparcia dla Ukrainy i uchodźców są jednym z obszarów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Zielone Listki CSR

Oprócz tradycyjnych wyróżnień pragniemy – jak w roku minionym – uhonorować szczególnie ambitne i liderskie aktywności w duchu unijnych programów Green Deal i Fit for 55, czyli działań w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Firmy odznaczające się na tym polu nagrodzimy naszym nowym wyróżnieniem: Zielonym Listkiem CSR. Wprowadzenie Zielonych Listków do naszego zestawienia podkreśla znaczenie, jakie ma w dzisiejszych czasach realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jak wziąć udział w ankiecie Listków CSR

Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy muszą wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Ankieta oraz kategorie wyróżnień dostępne są na stronie www.polityka.pl/csr.

Na wypełnione online ankiety czekamy do 14 kwietnia 2023 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku „Polityka”.

Wypełnij »ankietę.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków CSR POLITYKI

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie

Zielony Listek CSR POLITYKI – otrzymają te firmy, które podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, gospodarczej i technologicznej. A przy tym w wiarygodny sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej weryfikacji, jak również opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, międzynarodowe standardy np. poprzez certyfikację Science Based Targets Initiative (SBTi) lub weryfikację zewnętrzną. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania ESG jest całościowy system zarządzania kwestiami klimatycznymi z przejrzystym udziałem członków zarządu i rady nadzorczej. A o ryzykach i szansach klimatycznych oraz efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach TCFD (Task Force for Climate Disclosure) ujawnianych w ramach sprawozdań z działalności zarządu, raportów pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.

Ewentualne pytania można przesyłać na adres mailowy: csr@polityka.pl

Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Dlaczego książki drożeją, a księgarnie upadają? Na rynku dzieje się coś dziwnego

Co trzy dni znika w Polsce jedna księgarnia. Rynek wydawniczy to materiał na poczytny thriller.

Justyna Sobolewska, Aleksandra Żelazińska
18.04.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną