Społeczeństwo

Głos z metra

Mizerski na bis

W demokracji każdy głos ma znaczenie, dlatego nie dziwi polityczne napięcie wokół decyzji, komu oddać głos czytający komunikaty w pociągach i na stacjach II linii metra. W składach I linii głos zabiera Ksawery Jasieński i trzeba powiedzieć, że jest to głos cieszący się szacunkiem pasażerów oraz władz stolicy, chociaż niektórzy zarzucają mu, że jest głosem starszego pokolenia, niepasującym do nowoczesnych wagonów, a na dodatek głosem męskim. W tej sytuacji radni SLD doszli do wniosku, że II linia metra powinna przemówić głosem kobiecym.

Polityka 12.2014 (2950) z dnia 18.03.2014; Fusy plusy i minusy; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Głos z metra"

Czytaj także

Społeczeństwo

Adoptujemy zwierzęta, bo pełnią w naszych domach rolę wiecznych i wiernych dzieci

Gdy ruszamy na ratunek, aby ulżyć cierpiącemu stworzeniu, przede wszystkim chcemy pomóc samym sobie.

Elżbieta Turlej
26.11.2013