Społeczeństwo

Czy biznes potrzebuje doktora

Mizerski na bis

W prasie czytam o skomplikowanej sytuacji środowiska polskich doktorów. Podobno polska gospodarka nie korzysta z ich wiedzy i umiejętności, na skutek czego ponad 90 proc. doktorów jest zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego, co wiąże się ze skromnym uposażeniem i koniecznością ciągłego użerania się ze studentami. Z analiz OECD wynika, że tylko niecałe 8 proc. naszych doktorów realizuje się w biznesie. Tymczasem w USA, Holandii czy Danii biznes przyciąga co trzeciego doktora, a w Rumunii – co dziesiątego.

Reklama

Czytaj także

Ja My Oni

Syn, który nie rozstał się ze swoją matką – częsta przyczyna małżeńskich kryzysów

Prof. Bogdan de Barbaro o relacjach z teściowymi i teściami, babciami i dziadkami.

Agnieszka Krzemińska
17.04.2019
Reklama