Społeczeństwo

Festiwal Kuronia

materiały prasowe

Zapraszamy na drugi Festiwal im. Jacka Kuronia, który odbędzie się w dniach 22 maja – 11 czerwca w Warszawie. Tegoroczna edycja będzie poświęcona przede wszystkim problematyce solidarności i więzi międzyludzkich, a także szansom na wspólne działanie w społeczeństwie nie tylko różnorodnym, ale także głęboko nierównym i podzielonym. Podczas festiwalu odbędą się debaty z udziałem wybitnych intelektualistów z Polski i zagranicy, pokazy filmowe, wystawy, „spacery zaangażowane” żoliborskimi i ursuskimi śladami Jacka Kuronia, a także spotkania („komplety”) dyskusyjne poświęcone ideom i tekstom Jacka Kuronia.

Gośćmi festiwalu będą m.in. prof. Richard Sennett i prof. Saskia Sassen z Columbia University, prof. Karol Modzelewski, prof. Andrzej Leder, prof. Marek Belka, prof. Timothy Snyder i prof. Marci Shore z Yale University, prof. Ha Joon Chang z Cambridge University, Masza Gessen (autorka biografii „Putin. Człowiek bez twarzy”). Szczegółowy program Festiwalu im. Jacka Kuronia na: www.festiwalkuronia.pl.

Polityka 21.2015 (3010) z dnia 19.05.2015; Do i od Redakcji; s. 114
Reklama