Społeczeństwo

Szkolą i aktywizują

Polityka

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności świętuje swoje 15 urodziny. Przez ten czas zamieniła dziesiątki podupadających bibliotek w nowoczesne centra kulturalno-informacyjne, wyposażyła je w sprzęt komputerowy i przeszkoliła bibliotekarzy. Szkoliła też nauczycieli z nowoczesnych metod nauczania. Dawała stypendia na dobry start młodym ludziom z terenów wiejskich, a część z nich wysyłała na wakacyjne staże w amerykańskich korporacjach. Wspierała szkoły i uniwersytety trzeciego wieku, a także przydzielała granty ludziom, którzy chcą działać lokalnie i aktywizować miejscowych. A w ramach dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji finansowała stypendia i podróże studyjne po Polsce dla młodych ludzi z Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Centralnej. Kawał dobrej roboty! Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych projektów.

Polityka 21.2015 (3010) z dnia 19.05.2015; Do i od Redakcji; s. 114
Reklama