Społeczeństwo

Domy dziecka

Polityka

W wywiadzie Barbary Pietkiewicz z Tomaszem Polkowskim „Świat otwiera drzwi, a my domy dziecka” (POLITYKA 25) błędnie podano nazwisko pani Katarzyny Jarosiewicz-Wargan. Przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja

Polityka 27.2015 (3016) z dnia 30.06.2015; Do i od Redakcji; s. 106

Czytaj także

Kultura

Kompozytorki wchodzą do gry

Kiedyś mieliśmy wśród kompozytorek pojedyncze przykłady spektakularnych karier. Ale najmłodsze pokolenie idzie całą ławą, co było widoczne na jesiennych festiwalach muzyki współczesnej.

Dorota Szwarcman
01.12.2020