Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Rewolucja mniejszości

Czy i jak zmienił się demokratyczny pejzaż Polski w ostatnich czterech latach? Czy i jak zmienił się demokratyczny pejzaż Polski w ostatnich czterech latach? Mirosław Gryń / Polityka
W dzisiejszej dyskusji na temat tzw. dobrej zmiany nie sposób pominąć pytania: czy to Polacy chcieli zasadniczej korekty naszej demokracji i konstytucyjnych rozwiązań, a politycy PiS zauważyli to i tę potrzebę zaspokajają? Czy też została ona przez nich sztucznie wykreowana? Zobaczmy, co mówią na ten temat badania socjologiczne.
MK/Polityka

Odpowiedzi będziemy poszukiwać głównie w nowej edycji Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW), ale nie tylko – wykorzystamy także liczne dane CBOS. Zacznijmy od oglądu zmian postaw Polaków względem różnych aspektów rzeczywistości w ostatnich latach oraz w ostatnich dwóch dekadach polskiej demokracji. Przegląd kilkudziesięciu komunikatów CBOS z ostatnich miesięcy pozwala na następujące ogólne konstatacje.

Po pierwsze, do ostatnich pomiarów tych postaw przed sformowaniem nowego rządu PiS nie widać oznak niezadowolenia z kilkudziesięciu aspektów życia Polaków, od tak bliskich polityce, jak ocena władz lokalnych, przez stosunek do innych narodów i problematykę własnej tożsamości narodowej, po ocenę instytucji publicznych, miejsca pracy, zadowolenie z własnego życia, sytuacji zawodowej i samopoczucia, a także w sprawie – negatywnie przez propagandę rządu nagłaśnianego – naszego stosunku do Niemców.

Po drugie, w przypadkach tych dziedzin, w których nadal przeważają oceny negatywne, dynamika zmian jest w większości przypadków pozytywna (NFZ, służba zdrowia, satysfakcja z funkcjonowania demokracji i niektórych instytucji publicznych).

Po trzecie, w bardzo nielicznych obszarach (np. sądownictwo) utrzymują się negatywne oceny lub następuje ich niewielkie pogorszenie; choć wiarygodność tego zjawiska jest problematyczna, gdyż mamy do czynienia z wysokimi odsetkami deklaracji niewiedzy respondentów.

Ogólna konkluzja jest zatem taka sama jak Diagnozy Społecznej (cyklicznych badań firmowanych przez prof. Janusza Czapińskiego) – Polacy są obecnie bardziej zadowoleni z większości aspektów życia niż w przeszłości, choć im bliżej ocen czysto politycznych (partii, Sejmu, Senatu), tym więcej wątpliwości i ocen negatywnych.

Polityka 6.2016 (3045) z dnia 02.02.2016; Społeczeństwo; s. 26

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama