Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Kobiety słono płacą za macierzyństwo. Emeryturą niższą o 40 proc.

W 2014 r. przeciętna Europejka pobierała o 39 proc. niższą emeryturę niż przeciętny Europejczyk. W 2014 r. przeciętna Europejka pobierała o 39 proc. niższą emeryturę niż przeciętny Europejczyk. Noah Hinton / StockSnap.io
Właśnie opublikowano zatrważające dane Eurostatu.

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni – w Europie średnio o 16 proc. Ta różnica rośnie razem z wiekiem. Gdy przechodzą na emeryturę, luka między płacą kobiet a mężczyzn zwiększa się aż do 40 proc. To najnowsze dane Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Dzieje się tak mimo tego, że aż 60 proc. absolwentów wyższych uczelni to kobiety. Stawki godzinowe kobiet wciąż są niższe od stawek mężczyzn mimo zajmowania przez nie dokładnie tych samych stanowisk. Luka płacowa ze względu na płeć dotyczy całej gospodarki, wszystkich sektorów i profesji.

W 2014 r. przeciętna Europejka pobierała o 39 proc. niższą emeryturę niż przeciętny Europejczyk, choć między krajami są spore różnice: najniższa luka jest w Estonii (zaledwie 3,7 proc.), najwyższa zaś na Cyprze (48 proc.). W Polsce zgodnie z danymi GUS przeciętna emerytura kobiety jest o ok. 500 zł niższa niż świadczenie mężczyzny. Zajmujemy dziesiąte miejsce z luką emerytalną wynoszącą 23,4 proc. Na tle średniej europejskiej nie jest aż tak źle, choć obniżenie wieku emerytalnego od października tego roku być może pogłębi różnice między świadczeniami.

Mimo różnych programów równościowych w ostatnich pięciu latach luka się pogłębiła. W 2012 r. wynosiła mniej, bo 38 proc.

Z europejskich badań jednoznacznie wynika, że zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć jest pozytywnie skorelowane z liczbą dzieci. A więc: im więcej dzieci, tym niższa emerytura. I to mimo że według badań kobiety, łącząc pracę zawodową i w domu, opiekę nad dziećmi i osobami chorymi w rodzinie, pracują więcej od mężczyzn. Ale za tę domową pracę, „pracę z miłości”, nikt im nie płaci.

Kraje takie jak Holandia czy Wielka Brytania, w których wskaźnik dzietności jest wysoki i wynosi odpowiednio 1,71 i 1,81 (dane za 2014 r.), zajmują szary koniec tej listy.

Różnice w wysokości emerytur między kobietami a mężczyznamimat. pr.Różnice w wysokości emerytur między kobietami a mężczyznami

Według europosłów, którzy w ubiegłą środę wydali w PE rezolucję wzywającą do zmniejszenia 40-procentowej różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, należy podjąć kilka działań w tym zakresie:

1. Stosować zasadę równej płacy za tę samą pracę i oferować kobietom możliwości pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu.
2. Wprowadzić „kredyty za opiekę”, związane z urlopem macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad członkiem rodziny, które wpływałyby na podwyższenie emerytury.
3. Zapewnić równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, także poprzez zachęcanie mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich i rodzicielskich.
4. Zapewnić dostęp do ośrodków opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, które będą lokalne, wysokiej jakości i o przystępnej cenie.
5. Wprowadzić środki korekcyjne w systemach emerytalnych, chroniące najsłabsze grupy.

Rezolucję w tej sprawie przyjęto 433 głosami za, przy 67 głosach przeciw i 175 wstrzymujących się od głosu.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Kraj

Sondaż „Polityki”: Jak Polacy oceniają 8 lat rządów PiS. Czy te wyniki dają nadzieję?

Nasz sondaż pokazuje, że pewna grupa elektoratu opozycji tkwi w specyficznym politycznym półśnie: może by i chcieli, aby PiS stracił władzę, ale się przy tym nie upierają. Stale trzeba im wysyłać nowe impulsy, uzmysławiać ekscesy władzy (ostatnio afera wizowa), aby wyrwać ich z przekonania, że „jest tak jak zawsze i lepiej nie będzie”. Natomiast PiS już obudził swoich wyborców-śpiochów.

Mariusz Janicki
20.09.2023
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną