Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Unia – szyk rozproszony

Unia Europejska wchodzi w 2015 r. z nowym kierownictwem, ale stawia czoło skomplikowanemu kryzysowi, na który składa się niski wzrost gospodarczy, wysokie zadłużenie, wysokie bezrobocie (zwłaszcza młodzieży), spadek konkurencyjności, wzrost nastrojów populistycznych i antyestablishmentowych. Listę problemów obciąża też rosnące zróżnicowanie postaw poszczególnych krajów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest zwolenniczką rygorów oszczędnościowych, prezydent Francji François Hollande nie może już więcej okrawać budżetu i chciałby stymulowania inwestycji, zwłaszcza pieniędzmi unijnymi. Z kolei brytyjskiego premiera Davida Camerona czekają w maju wybory parlamentarne, które przebiegną raczej w nastroju niechęci do integracji europejskiej. Nowy przewodniczący Rady Donald Tusk będzie z pewnością dążył do wzmocnienia tożsamości Unii na scenie międzynarodowej, lecz politykę tę komplikuje agresywna postawa Rosji, wobec której kraje unijne nie zajmują jednolitego stanowiska.

Polityka 1.2015 (2990) z dnia 28.12.2014; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 7
Reklama