Świat

Wyzwolenie Budapesztu

Premier Viktor Orbán zaprosił Władimira Putina 17 lutego do Budapesztu, chyba w najmniej odpowiednim czasie. W tym miesiącu bowiem mija 70 rocznica nie tyle wyzwolenia, ile zdobycia przez Armię Czerwoną Budapesztu. 13 lutego 1945 r. po trwających od grudnia zaciekłych walkach Sowieci, traktujący Węgry jako wroga i „ostatniego sojusznika Hitlera”, splądrowali i zniszczyli stolicę. Zgwałcili 100 tys. kobiet, w tym kilkaset zakonnic. Do dziś żyją ofiary i dzieci tego gwałtu. W dodatku za komunizmu nakazano Węgrom świętować nie tylko datę zdobycia Budapesztu, ale również, jako główne narodowe święto, datę 4 kwietnia, kiedy Armia Czerwona zdobyła cały kraj. A była to jedna z największych klęsk narodowych. Rozmowy z Putinem na temat gazociągu oraz finansowanej przez Rosję rozbudowy elektrowni atomowej w Paks nie przesłonią tamtej sromotnej hańby lutowej.

Polityka 6.2015 (2995) z dnia 03.02.2015; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 11
Reklama