Świat

Katolików przybywa

Nawet w Europie, uważanej za w coraz większym stopniu zlaicyzowaną, Kościół odnotował przyrost wiernych o 2 proc. Nawet w Europie, uważanej za w coraz większym stopniu zlaicyzowaną, Kościół odnotował przyrost wiernych o 2 proc. Michał Kaźmierczak / Forum

Centralny Urząd Statystyczny Kościoła rzymskokatolickiego publikuje rocznik papieski i kościelny rocznik statystyczny. Z najnowszych publikacji wynika, że liczba katolików powoli, ale rośnie. W okresie 2004–15 wzrosła z 1,16 mld do 1,27 mld, co stanowi 17,8 proc. populacji naszej planety. Nawet w Europie, uważanej za w coraz większym stopniu zlaicyzowaną, Kościół odnotował przyrost wiernych o 2 proc. Najbardziej statystycznie katolickim kontynentem pozostaje Ameryka.

Polityka 12.2016 (3051) z dnia 15.03.2016; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 10

Warte przeczytania

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Jak walczono o wolność Ameryki Łacińskiej

Wojny o niepodległość, narodziny państw narodowych Ameryki Łacińskiej i pierwsze ich stulecie.

Piotr Łaciński
10.12.2019