Świat

Wet za wet

Rosja wydaliła amerykańskich dyplomatów

Rosja w przekazie do swoich obywateli odgrywa teraz rolę niewinnej ofiary i domaga się konsularnego dostępu do swojego obywatela Skripala. Rosja w przekazie do swoich obywateli odgrywa teraz rolę niewinnej ofiary i domaga się konsularnego dostępu do swojego obywatela Skripala. TASS / Forum

Rosja wydali 60 amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na wcześniejszy identyczny ruch Waszyngtonu. Zamknie też amerykański konsulat w Petersburgu. Natomiast do zamknięcia tego numeru POLITYKI nie było jeszcze rosyjskiej decyzji w sprawie dyplomatów z pozostałych 19 państw, które wzięły udział w tej największej historycznie akcji dyplomatycznej przeciwko Rosji. Ale oni też mogą się już pakować.

Wcześniejsze wyrzucenie z krajów zachodnich ponad 120 rosyjskich dyplomatów to reakcja na próbę otrucia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Wydalenie Rosjan jest, według ekspertów, potężnym ciosem dla rosyjskiej siatki wywiadu. Jeden z czeskich raportów wywiadowczych wskazywał, że u naszych sąsiadów działa co najmniej 50 rosyjskich dyplomatów szpiegów. Praga musiała jednak wziąć pod uwagę liczebność swojej placówki w Moskwie i spodziewany odwet, dlatego wydaliła tylko trzech Rosjan. Polska – czterech.

Rosja w przekazie do swoich obywateli odgrywa teraz rolę niewinnej ofiary i domaga się konsularnego dostępu do swojego obywatela Skripala. Na zewnątrz próbuje rozbijać bezprecedensową solidarność Zachodu, sugerując np., że Waszyngtonowi i Londynowi chodzi o osłabienie Europy kontynentalnej poprzez zmuszenie jej do konfliktu z Rosją. Ta niespodziewana solidarność Ameryki i Europy zaskoczyła wielu ekspertów, ale też skłoniła do dywagacji, co dalej? Brytyjski znawca Rosji Marc Galeotti obawia się, że Zachód taktycznie zrobił to, co mógł. Ale retorsje dyplomatyczne pozostaną bez znaczenia, jeśli zabraknie odpowiedzi na strategiczne pytanie: jaki jest długofalowy cel Zachodu wobec Rosji? Bo jeśli chodzi o „danie nauczki”, to jesteśmy niepoprawnymi optymistami.

Polityka 14.2018 (3155) z dnia 03.04.2018; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 11
Oryginalny tytuł tekstu: "Wet za wet"
Reklama