Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Z Wadowic do Rzymu

18 V 1920  Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, przychodzi na świat w Wadowicach pod Krakowem

 
18 V 1920 
 Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, przychodzi na świat w Wadowicach pod Krakowem

1938 
 zdaje maturę i wraz z ojcem (matka zmarła w 1929) przeprowadza się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1942–1945 
 naukę przerwaną wybuchem wojny kontynuuje w konspiracji, studiując teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym UJ. Podczas okupacji pracuje w Zakładach Chemicznych Solvay jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzywku.

VIII 1946 
 kończy studia teologiczne

1 XI 1946 
 otrzymuje święcenia kapłańskie poprzedzone święceniami subdiakonatu 13 X 1946 i diakonatu 20 X 1946

2 XI 1946 
 odprawia pierwszą mszę

15 XI 1946 
 wyjeżdża do Rzymu i podejmuje studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), mające przygotować go do doktoratu. 3 VIII 1947 otrzymuje licencjat z teologii, a 14 VI 1948 zdaje egzaminy doktorskie z filozofii.

8 VII 1948 
 wraca do Polski i zostaje wikarym we wsi Niegowić pod Krakowem, a następnie w krakowskiej parafii św. Floriana

XI 1948 
 uzyskuje dyplom magisterski na Wydziale Teologicznym UJ, a 16 XII 1948 otrzymuje doktorat z teologii

3 XII 1953 
 uzyskuje habilitację na Wydziale Teologicznym UJ, następnie wykłada teologię moralną i etykę społeczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

4 VII 1958 
 papież Pius XII mianuje Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej

1962–1965 
 bierze udział w obradach Soboru Watykańskiego II

30 XII 1963 
 zostaje biskupem metropolitą krakowskim, a 13 I 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim

28 VI 1967 
 otrzymuje kapelusz kardynalski od papieża Pawła VI

5 X 1971 
 zostaje wybrany do Rady Stałego Sekretariatu Światowego Synodu Biskupów

16 X 1978 
 Karol Wojtyła zostaje wybrany na 264 papieża i przybiera imię Jana Pawła II. Jest pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch.

22 X 1978 
 podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu papież wypowiada słynne zdanie: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

25 X 1978 
 pierwsza audiencja generalna Jana Pawła II. Papież wprowadza zmianę w schemacie audiencji – przemówienia w języku włoskim są streszczane w innych językach

25 I 1979 
 nowy papież udaje się w swoją pierwszą pielgrzymkę do Ameryki Płd. (Dominikana, Meksyk, Bahamy). Pielgrzymki patrz s. 16.

4 III 1979 
 ukazuje się pierwsza papieska encyklika „Redemptor hominis” (O encyklikach patrz s. 17)

2 VI 1979 
 papież przybywa na pierwszą pielgrzymkę do Polski (zob. ramka „Pielgrzymki”)

13 V 1981 
 podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra ma miejsce zamach na papieża. Do Jana Pawła II strzela 23-letni turecki terrorysta Mehmet Ali Agca. Papież przebywa w szpitalu do 3 VI. Do historii przechodzą jego słowa z 17 V: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”.

6 VII 1981 
 powołanie stałej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej

8 XII 1981 
 utworzenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

20 V 1982 
 ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury

12 V 1982 
 drugi zamach na Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Fatimy, gdzie przybył podziękować Matce Boskiej za ocalenie. Ochrona powstrzymała 32-letniego hiszpańskiego księdza Juana Fernandeza Krohna, który rzucił się na papieża z bagnetem w ręku. Krohn, wieloletni członek prawicowej organizacji, został wyświęcony przez skłóconego z Watykanem arcybiskupa Lefèbvre'a.

25 I 1983 
 ogłoszenie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego

27 XII 1983 
 z okazji świąt Bożego Narodzenia Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Ali Agcę


 
6 IV 1984
 
 list „Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim”

21–23 XI 1985 
 plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynalskiego w sprawie reformy Kurii Rzymskiej

23 III 1986 
 papież otwiera Pierwszy Międzynarodowy Dzień Młodzieży rozpoczynając tradycję spotkań z młodzieżą z całego świata w Niedziele Palmowe

28 VI 1988 - konstytucja apostolska „Pastor Bonus” reformująca Kurię Rzymską

2 VII 1988 
 list apostolski „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą abpa Marcela Lefèbvre'a. 30 VI Lefèbvre udzielił bez zgody papieża sakry biskupiej czterem kapłanom. On i czterej biskupi zostali obłożeni ekskomuniką. Doszło do zerwania stosunków między Watykanem a założonym przez Lefèbvre'a w 1970 Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X.

17 VII 1989 
 wznowienie oficjalnych stosunków dyplomatycznych Polska–Watykan

25 VI 1992 
 zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. 7 XII 1992 jego oficjalna prezentacja.

31 X 1992 
 rehabilitacja Galileusza skazanego przez inkwizycję na śmierć za wyznawane poglądy podczas sesji Papieskiej Akademii Nauk

28 07 1993 
 podpisanie konkordatu między Watykanem a Polską

1993 
 papież odznaczony Orderem Orła Białego

22 V 1994 
 list apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom

25 III 1995 
 encyklika „Evangelium vitae” – potępienie „kultury śmierci” i sprzeciw wobec takich zjawisk jak eutanazja i aborcja

25 III 1998 
 ratyfikacja konkordatu między Watykanem a Polską

24 XII 1999 
 uroczyste otwarcie drzwi Bazyliki św. Piotra – inauguracja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

26 XII 2000 
 papież podpisuje nową konstytucję Państwa Watykańskiego, która wchodzi w życie 22 II 2001

1 VIII 2001 
 tysięczna audiencja generalna Jana Pawła II

IV 2002 
 papież potępia pedofilię i przeprasza ofiary molestowane przez księży-pedofilów

6 III 2003 
 prezentacja poematu papieskiego „Tryptyk Rzymski”

18 V 2003 
 papież udziela poparcia dla wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

9 III 2004 
 pierwsza kobieta prezesem urzędu watykańskiego – prof. Mary Ann Glendon staje na czele Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

24 III 2004 
 przyznanie papieżowi najwyższego odznaczenia europejskiego – Nadzwyczajnej Nagrody Karola Wielkiego – „za zasługi dla umacniania jedności europejskiej i za działalność w służbie ludzkości i pokoju”.

18 V 2004 
 publikacja książki Jana Pawła II pt. „Wstańcie, chodźmy”

25 VIII 2004 
 Jan Paweł II przekazuje rosyjskim prawosławnym ikonę Matki Boskiej Kazańskiej

26 XI 2004 
 papież zwraca patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I relikwie św. Jana Złotoustego i Grzegorza Teologa zabrane podczas wyprawy krzyżowej w XIII w.

29 I 2005 
 papież wypowiada się przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących unieważniania małżeństw kościelnych oraz przestrzega przed nadużyciami w tej dziedzinie

23 II 2005 
 publikacja najnowszej, piątej, książki Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”.
 

Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Fotoreportaże

Richard Serra: mistrz wielkiego formatu. Przegląd kultowych rzeźb

Richard Serra zmarł 26 marca. Świat stracił jednego z najważniejszych twórców rzeźby. Imponujące realizacje w przestrzeni publicznej jednak pozostaną.

Aleksander Świeszewski
13.04.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną