Świat

Z Wadowic do Rzymu

18 V 1920  Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, przychodzi na świat w Wadowicach pod Krakowem

 
18 V 1920 
 Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, przychodzi na świat w Wadowicach pod Krakowem

1938 
 zdaje maturę i wraz z ojcem (matka zmarła w 1929) przeprowadza się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1942–1945 
 naukę przerwaną wybuchem wojny kontynuuje w konspiracji, studiując teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym UJ. Podczas okupacji pracuje w Zakładach Chemicznych Solvay jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzywku.

VIII 1946 
 kończy studia teologiczne

1 XI 1946 
 otrzymuje święcenia kapłańskie poprzedzone święceniami subdiakonatu 13 X 1946 i diakonatu 20 X 1946

2 XI 1946 
 odprawia pierwszą mszę

15 XI 1946 
 wyjeżdża do Rzymu i podejmuje studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), mające przygotować go do doktoratu. 3 VIII 1947 otrzymuje licencjat z teologii, a 14 VI 1948 zdaje egzaminy doktorskie z filozofii.

8 VII 1948 
 wraca do Polski i zostaje wikarym we wsi Niegowić pod Krakowem, a następnie w krakowskiej parafii św. Floriana

XI 1948 
 uzyskuje dyplom magisterski na Wydziale Teologicznym UJ, a 16 XII 1948 otrzymuje doktorat z teologii

3 XII 1953 
 uzyskuje habilitację na Wydziale Teologicznym UJ, następnie wykłada teologię moralną i etykę społeczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

4 VII 1958 
 papież Pius XII mianuje Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej

1962–1965 
 bierze udział w obradach Soboru Watykańskiego II

30 XII 1963 
 zostaje biskupem metropolitą krakowskim, a 13 I 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim

28 VI 1967 
 otrzymuje kapelusz kardynalski od papieża Pawła VI

5 X 1971 
 zostaje wybrany do Rady Stałego Sekretariatu Światowego Synodu Biskupów

16 X 1978 
 Karol Wojtyła zostaje wybrany na 264 papieża i przybiera imię Jana Pawła II. Jest pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch.

22 X 1978 
 podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu papież wypowiada słynne zdanie: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

25 X 1978 
 pierwsza audiencja generalna Jana Pawła II. Papież wprowadza zmianę w schemacie audiencji – przemówienia w języku włoskim są streszczane w innych językach

25 I 1979 
 nowy papież udaje się w swoją pierwszą pielgrzymkę do Ameryki Płd. (Dominikana, Meksyk, Bahamy). Pielgrzymki patrz s. 16.

4 III 1979 
 ukazuje się pierwsza papieska encyklika „Redemptor hominis” (O encyklikach patrz s. 17)

2 VI 1979 
 papież przybywa na pierwszą pielgrzymkę do Polski (zob. ramka „Pielgrzymki”)

13 V 1981 
 podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra ma miejsce zamach na papieża. Do Jana Pawła II strzela 23-letni turecki terrorysta Mehmet Ali Agca. Papież przebywa w szpitalu do 3 VI. Do historii przechodzą jego słowa z 17 V: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”.

6 VII 1981 
 powołanie stałej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej

8 XII 1981 
 utworzenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

20 V 1982 
 ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury

12 V 1982 
 drugi zamach na Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Fatimy, gdzie przybył podziękować Matce Boskiej za ocalenie. Ochrona powstrzymała 32-letniego hiszpańskiego księdza Juana Fernandeza Krohna, który rzucił się na papieża z bagnetem w ręku. Krohn, wieloletni członek prawicowej organizacji, został wyświęcony przez skłóconego z Watykanem arcybiskupa Lefèbvre'a.

25 I 1983 
 ogłoszenie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego

27 XII 1983 
 z okazji świąt Bożego Narodzenia Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Ali Agcę


 
6 IV 1984
 
 list „Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim”

21–23 XI 1985 
 plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynalskiego w sprawie reformy Kurii Rzymskiej

23 III 1986 
 papież otwiera Pierwszy Międzynarodowy Dzień Młodzieży rozpoczynając tradycję spotkań z młodzieżą z całego świata w Niedziele Palmowe

28 VI 1988 - konstytucja apostolska „Pastor Bonus” reformująca Kurię Rzymską

2 VII 1988 
 list apostolski „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą abpa Marcela Lefèbvre'a. 30 VI Lefèbvre udzielił bez zgody papieża sakry biskupiej czterem kapłanom. On i czterej biskupi zostali obłożeni ekskomuniką. Doszło do zerwania stosunków między Watykanem a założonym przez Lefèbvre'a w 1970 Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X.

17 VII 1989 
 wznowienie oficjalnych stosunków dyplomatycznych Polska–Watykan

25 VI 1992 
 zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. 7 XII 1992 jego oficjalna prezentacja.

31 X 1992 
 rehabilitacja Galileusza skazanego przez inkwizycję na śmierć za wyznawane poglądy podczas sesji Papieskiej Akademii Nauk

28 07 1993 
 podpisanie konkordatu między Watykanem a Polską

1993 
 papież odznaczony Orderem Orła Białego

22 V 1994 
 list apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom

25 III 1995 
 encyklika „Evangelium vitae” – potępienie „kultury śmierci” i sprzeciw wobec takich zjawisk jak eutanazja i aborcja

25 III 1998 
 ratyfikacja konkordatu między Watykanem a Polską

24 XII 1999 
 uroczyste otwarcie drzwi Bazyliki św. Piotra – inauguracja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

26 XII 2000 
 papież podpisuje nową konstytucję Państwa Watykańskiego, która wchodzi w życie 22 II 2001

1 VIII 2001 
 tysięczna audiencja generalna Jana Pawła II

IV 2002 
 papież potępia pedofilię i przeprasza ofiary molestowane przez księży-pedofilów

6 III 2003 
 prezentacja poematu papieskiego „Tryptyk Rzymski”

18 V 2003 
 papież udziela poparcia dla wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

9 III 2004 
 pierwsza kobieta prezesem urzędu watykańskiego – prof. Mary Ann Glendon staje na czele Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

24 III 2004 
 przyznanie papieżowi najwyższego odznaczenia europejskiego – Nadzwyczajnej Nagrody Karola Wielkiego – „za zasługi dla umacniania jedności europejskiej i za działalność w służbie ludzkości i pokoju”.

18 V 2004 
 publikacja książki Jana Pawła II pt. „Wstańcie, chodźmy”

25 VIII 2004 
 Jan Paweł II przekazuje rosyjskim prawosławnym ikonę Matki Boskiej Kazańskiej

26 XI 2004 
 papież zwraca patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I relikwie św. Jana Złotoustego i Grzegorza Teologa zabrane podczas wyprawy krzyżowej w XIII w.

29 I 2005 
 papież wypowiada się przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących unieważniania małżeństw kościelnych oraz przestrzega przed nadużyciami w tej dziedzinie

23 II 2005 
 publikacja najnowszej, piątej, książki Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”.
 

Warte przeczytania

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Losy władczyń, które nie mogły dać mężom potomka

Kobieta, która nie mogła urodzić następcy tronu, była narażona na niebezpieczeństwa.

Tomasz Targański
23.02.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną