Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Kościół zdradzony

Spór o katolików w Chinach

Katedra św. Józefa w Shantou. Siedziba diecezji rzymskich katolików w Chinach. Katedra św. Józefa w Shantou. Siedziba diecezji rzymskich katolików w Chinach. kc1446 / Wikipedia

Mimo niedawnego porozumienia Watykan-Pekin nie udaje się rozwiązać problemu tak zwanego Kościoła podziemnego. Chodzi o katolików, księży i biskupów uznających w sprawach wiary zwierzchnictwo papieskiego Rzymu, a nie kontrolowanego przez chińskich komunistów stowarzyszenia katolików „patriotów”. To ono, w niezgodzie z prawem kościelnym, mianuje biskupów lojalnych wobec Pekinu. „Podziemnym” służą z kolei biskupi mianowani przez papieża. Watykan chce, by chińscy katolicy mieli biskupów, na których zgadzają się i Rzym, i Pekin. Dlatego jesienią ub.r. podpisał z ChRL porozumienie zdejmujące ekskomunikę z 7 biskupów „patriotycznych”. Jednym z nich jest bp Józef Huang, ordynariusz diecezji Shantou, działacz stowarzyszenia i deputowany do parlamentu ChRL. Ale dla Watykanu ordynariuszem tej samej diecezji był dotąd, mianowany w 2006 r., bp Piotr Zhuang. Służył wiernym, pracując jako ksiądz w wiejskiej parafii. W końcu stycznia oficjalnie zrzekł się swych obowiązków, likwidując dwuwładzę. Na internetowej stronie misyjnej AsiaNews opublikowano list z Chin alarmujący, że niektórzy księża „podziemni” odmawiają wstąpienia do związku katolików patriotów i porzucają na znak sprzeciwu służbę duszpasterską. Anonimowy autor solidaryzuje się z dysydentami. Przed kryzysem wywołanym porozumieniem ostrzegał emerytowany biskup Hongkongu Joseph Zen, mianowany kardynałem przez papieża Benedykta XVI. Sam papież uważał działalność chińskich księży „patriotów” za sprzeczną z naukami Kościoła. Kard. Zen nazwał porozumienie zdradą Kościoła w Chinach, która podrywa zaufanie do całego Kościoła powszechnego. Liczbę chrześcijan (katolików i protestantów) w ChRL szacuje się na ok. 100 mln.

Polityka 6.2019 (3197) z dnia 05.02.2019; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Kościół zdradzony"
Reklama