Żyjmy Lepiej

Budowa kręgosłupa

Kręgosłup składa się z kości zwanych kręgami, które łącząc się ze sobą, tworzą elastyczny słup będący osią tułowia.

Lech Mazurczyk/PolitykaKręgosłup anatomia 1

Wewnątrz kręgosłupa, przez otwory kręgowe, przebiega rdzeń kręgowy od podstawy czaszki do drugiego kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym; odchodzą od niego parzyste nerwy rdzeniowe. Kręgosłup dzieli się na pięć odcinków, które są utworzone przez: 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 zrośniętych kręgów krzyżowych formujących kość krzyżową oraz 4-5 kręgów guzicznych, zrośniętych w kość ogonową.

Lech Mazurczyk/PolitykaKręgosłup anatomia 2

Pomiędzy trzonami kręgów znajdują się krążki międzykręgowe (zwane popularnie dyskami). Zbudowane są one z chrząstki i wody, a w środku z galaretowatego jądra miażdżystego, otoczonego pierścieniem włóknistym. Rolą krążków jest amortyzowanie wstrząsów i nacisku na kręgosłup oraz stabilizacja jego struktur kostnych.

Żyjmy lepiej „Kręgosłup” (100160) z dnia 03.02.2020; Anatomia; s. 6
Reklama