Żyjmy Lepiej

Budowa kręgosłupa

Kręgosłup składa się z kości zwanych kręgami, które łącząc się ze sobą, tworzą elastyczny słup będący osią tułowia.

Lech Mazurczyk/PolitykaKręgosłup anatomia 1

Wewnątrz kręgosłupa, przez otwory kręgowe, przebiega rdzeń kręgowy od podstawy czaszki do drugiego kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym; odchodzą od niego parzyste nerwy rdzeniowe. Kręgosłup dzieli się na pięć odcinków, które są utworzone przez: 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 zrośniętych kręgów krzyżowych formujących kość krzyżową oraz 4-5 kręgów guzicznych, zrośniętych w kość ogonową.

Lech Mazurczyk/PolitykaKręgosłup anatomia 2

Pomiędzy trzonami kręgów znajdują się krążki międzykręgowe (zwane popularnie dyskami).

Żyjmy Lepiej „Kręgosłup” (100160) z dnia 03.02.2020; Anatomia; s. 6