Żyjmy Lepiej

Dekalog potrzebującego, czyli jak rozsądnie walczyć z bólem

Dziesięć wskazówek przy walce z bólem

Decydując się na leki przeciwbólowe, należy przestrzegać zaleceń lekarza. Decydując się na leki przeciwbólowe, należy przestrzegać zaleceń lekarza. Getty Images
Numeryczna skala bólu (NRS).Getty Images Numeryczna skala bólu (NRS).

1.

Najważniejsze przed dopasowaniem terapii są pytania o natężenie i charakter dolegliwości. W odpowiedzi na pierwsze pomoże numeryczna skala NRS (z ang. Numerical Rating Scale, w której 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 najgorszy ból wyobrażalny, można przyjąć, że przy wskazaniach od 1 do 4 ma natężenie łagodne, 5–6 – umiarkowane, a powyżej 7 – silne).

Odpowiedzi na temat charakteru bólu są zazwyczaj dwie. Może on być dobrze zlokalizowany, bo związany np.

Żyjmy Lepiej „Kręgosłup” (100160) z dnia 03.02.2020; Jak się leczyć; s. 130
Oryginalny tytuł tekstu: "Dekalog potrzebującego, czyli jak rozsądnie walczyć z bólem"