Żyjmy Lepiej

Metoda Funkcjonalna Osteopatia i Integracja®

Polityka

Kto metodę wymyślił i kiedy?
Funkcjonalna Osteopatia i Integracja®, to metoda terapii, która może zostać zastosowana w leczeniu dolegliwości, które są pochodzenia funkcjonalnego w tym m.in. bóle kręgosłupa i stawów np. biodro, kolano, bark. Do opracowania tej metody przyczynili się niemiecki osteopata Friedhelm Becker oraz holenderski fizjoterapeuta-osteopata Hans de Jong.

Jaka jest idea pomocy - czyli na czym polega?
Model FOI® to holistyczna terapia całego ciała, niezależna koncepcja terapii w osteopatii i terapii manualnej. Bazuje ona na praktycznym doświadczeniu ponad 25 lat terapii i przeszło 150 000 zabiegach. Naukowe przedstawienie tej ogromnej liczby empirycznych doświadczeń odgrywa bardzo ważną rolę i jest potwierdzeniem jej działania.

FOI udowadnia, że ciało, na powstały w narządzie ruchu problem, musi zawsze odpowiedzieć zachowaniem kompensacyjnym. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że te mechanizmy kompensacyjne rozprzestrzeniają się po całym organizmie, zawsze według względnie określonego wzorca. Koncepcja FOI® to terapia, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między wszystkimi stawami w obrębie całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Wówczas w określonym miejscu pojawia się ból. Jego przyczyny należy szukać jednak w zupełnie innym obszarze ciała.

Tak zwany „wyłącznik” eliminujący ból nigdy nie znajduje się w miejscu, w którym ból się pojawił. Zdarza się że jest umiejscowiony w innym miejscu, daleko od niego. Przykładem jest schorzenie określane „łokciem tenisisty”, które może mieć swoją przyczynę w obrębie kolana. Z kolei bóle głowy mogą być powodowane zmianami w ułożeniu miednicy.

Reklama