Żyjmy Lepiej

Metoda Neurac (Neuromuscular Activation)

Polityka

Kto metodę wymyślił i kiedy?
Metoda Neurac (Neuromuscular Activation) jest sposobem terapii układu mięśniowo-szkieletowego opracowanym na początku XXI w. przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Oparta jest zarówno na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu Redcord, które daje możliwość „podwieszenia” pacjenta, jak i na zasadach naukowych, które swoje potwierdzenie znalazły w wynikach wielu eksperymentów przeprowadzonych na całym świecie.

Reklama