Żyjmy Lepiej

Metoda Neurac (Neuromuscular Activation)

Polityka

Kto metodę wymyślił i kiedy?
Metoda Neurac (Neuromuscular Activation) jest sposobem terapii układu mięśniowo-szkieletowego opracowanym na początku XXI w. przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Oparta jest zarówno na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu Redcord, które daje możliwość „podwieszenia” pacjenta, jak i na zasadach naukowych, które swoje potwierdzenie znalazły w wynikach wielu eksperymentów przeprowadzonych na całym świecie.

Jaka jest idea pomocy, czyli na czym konkretnie polega sama metoda?
Teoretyczna podstawa metody Neurac wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy prawidłowych wzorców ruchowych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, zaburzenie tych wzorców może przyczyniać się do powstania dysfunkcji zarówno w obrębie stawów obwodowych, jak również połączeń ruchowych kręgosłupa. Nierzadko zdarza się, że mimo ustąpienia odczuć bólowych, np. w rejonie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, programy ruchowe zakodowane w układzie nerwowym mogą nadal wykazywać zakłócenia, co finalnie będzie prowadziło do przewlekłej dysfunkcji oraz eskalacji bólu w dalszej perspektywie.

Celem Neurac jest przywrócenie prawidłowych programów ruchowych, co jest możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzenia układu nerwowego. Aby takie działania przyniosły dobre skutki, wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane w warunkach wolnych od dolegliwości bólowych, co w metodzie tej uzyskuje się poprzez podwieszenie i odciążenie elementów układu ruchu. Wyłącznie w takich warunkach terapia będzie przynosiła pożądane efekty.

Kto się do niej najbardziej nadaje (czy jakieś szczególne bóle, szczególne grupy pacjentów, do których dana metoda jest zaadresowana)?

Reklama