Żyjmy Lepiej

Znani i lubiani w kulturze. Muzyka poważna

„Duetto buffo di due gatti”, Robert Lucas de Pearsall „Duetto buffo di due gatti”, Robert Lucas de Pearsall materiały prasowe

Chóry zwierząt

W epoce renesansu w świeckich pieśniach przeznaczonych na chór, tzw. chansons, modne było naśladowanie dźwięków natury. Jednym z najsłynniejszych utworów tego typu jest „Le chant des oiseaux”, czyli „Śpiew ptaków” Clémenta Janequina (ok. 1485 – ok. 1558), w którym większość tekstu to imitacja ptasich głosów. Janequin jest autorem innych jeszcze „latających” chansons: „L’Alouette” („Skowronek”) i „Le Rossignol” („Słowik”).

Żyjmy Lepiej „Nasze zwierzęta” (100167) z dnia 25.05.2020; Jak pies z kotem; s. 105