Archiwum Polityki

Wiwat Akademia?

Rozmowa z nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Kleiberem

Edwin Bendyk: – Od wielu lat kwestionowany jest sens istnienia Polskiej Akademii Nauk. Powołanej w 1951 r. instytucji zarzuca się stalinowski rodowód. PAN wypomina się, że powstała po to, by rozbijając stare struktury polskiego życia naukowego scentralizowała badania, podporządkowując je totalitarnemu państwu. Teraz pan stanął na jej czele.

Prof. Michał Kleiber: – Krytyki jestem świadomy, nie spotkałem jednak głosów sugerujących likwidację Akademii. Owszem, wielokrotnie mówiło się o jej restrukturyzacji, która miałaby polegać na rozdzieleniu funkcji sprawowanych przez tę instytucję.

Polityka 2.2007 (2587) z dnia 13.01.2007; Nauka ; s. 72
Reklama