Archiwum Polityki

Spis z natury

„Poznaj swój kraj” – hasło to zrobiło zawrotną karierę w Polsce tuż przed I wojną światową. Autorzy przewodników turystycznych, wspierani przez towarzystwa krajoznawcze, kreślili wizję nowej Rzeczpospolitej od Spisza i Śląska Cieszyńskiego po Kaszuby, Warmię i Mazury oraz od Dolnego Śląska i Wielkopolski po Litwę, Wołyń i Ukrainę.

W 1906 r. Mieczysław Orłowicz (1881–1959) zawiązał Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie (AKT) w celu organizacji wspólnych wycieczek zarówno w kraju, jak i za granicą. Formalnie dla Polaka z Galicji – poddanego cesarza Franciszka Józefa – zagranicą była zarówno Kongresówka, jak i Poznańskie, słowem ziemie polskie pod zaborami rosyjskim i pruskim. Ale – przez pamięć niepodległej, przedrozbiorowej Polski – wszystkie je nazywano „naszym krajem”.

Pomocnik Historyczny Nr 3/2007 (90001) z dnia 25.08.2007; Pomocnik Historyczny; s. 34
Reklama