Archiwum Polityki

Goni nas starość

Hans Peter Stihl. W 1988–2001 Prezydent Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHT). Obecnie Honorowy Prezydent DIHT

Niemiecki rynek pracy jest przeregulowany, a świadczenia społeczne stanowczo zbyt wysokie. Uderza to nie tylko w pracodawców, ale i w konkurencyjność całej gospodarki. Na domiar złego kanclerz Schröder i rząd zanadto ulegają związkom zawodowym. Niedawno z inicjatywy ministra pracy dokonano ustawowych zmian, zwiększających uprawnienia związków m.in. w dziedzinie zwolnień i czasu pracy. Utrudnia to przedsiębiorcom, zwłaszcza w małych i średnich firmach, elastyczne reagowanie na zmiany koniunktury i szkodzi tym samym niemieckiej gospodarce.

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Komentarze; s. 13
Reklama