Archiwum Polityki

Prezydent i wolne media

Polityczna awantura o zasady koncentracji kapitału w mediach zyskała nowy wymiar. W obronie mediów prywatnych stanął prezydent Aleksander Kwaśniewski, który nie tylko zapowiedział, że nie zgodzi się na część nowych przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, ale wręcz demonstracyjnie, po sejmowej debacie na ten temat i tuż przed wyjazdem w podróż do Ameryki Południowej, przyjął wydawców prywatnych, czym niewątpliwie wzmocnił ich pozycję. Dystans do rządowych propozycji zgłosiło też PSL.

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Komentarze; s. 13
Reklama