Archiwum Polityki

Ostatnie Zgromadzenie Obojga Narodów

90 lat temu, w wyniku tzw. rewolucji lutowej 1917 r., upadła dynastia Romanowów i cesarstwo rosyjskie. Przedstawiamy dwa artykuły związane z tą okolicznością. Pierwszy opisuje mało znaną historię polskiego koła poselskiego w Dumie. Drugi traktuje o carycy i Rasputinie.

Żadne Koło Polskie – ani w parlamencie pruskim, ani w austriackim, ani w rosyjskim – nie przebiło się do świadomości kolejnych polskich pokoleń. Do naszej wyobraźni trafiają, jak się zdaje, tylko powstania – tym wyżej cenione, im więcej przyniosły trupów. Koła Polskie zawsze taki konkurs przegrywały. Cóż zaś dopiero Koło petersburskie – istniejące z łaski zaborcy najsroższego, działające najkrócej, a idące od klęski do klęski.

Koło Polskie w Dumie powstało w wyniku rewolucji 1905 r.

Pomocnik Historyczny Nr 1/2007 (90003) z dnia 27.01.2007; Pomocnik Historyczny; s. 2
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >