Archiwum Polityki

Zakonne, małżeńskie, lwowskie

Jan Kazimierz był w historii Polski jedynym władcą, który miał głębokie doświadczenie życia zakonnego i godność kardynalską. Ostatecznie objął tron w kraju ogarniętym pożogą wojenną.

Zwyczajem średniowiecznym było, iż ojciec-król, któremu urodziło się kilku synów, wybierał jednego na następcę, a pozostali byli zdani na karierę w duchowieństwie. W XVII w., szczególnie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie obowiązywała zasada tronu elekcyjnego, takie obyczaje przestały obowiązywać. Synowie królewscy samodzielnie, bez wsparcia czy sugestii ze strony ojca, starali się o urzędy duchowne. Przykładem był Jan Kazimierz.

Syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki urodził się 22 marca 1609 r.

Pomocnik Historyczny Nr 1/2007 (90003) z dnia 27.01.2007; Pomocnik Historyczny; s. 32
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >