Archiwum Polityki

Bądź sobą dla innych

W naszej części świata od wieków życie regulują zasady moralne wyryte na kamiennych tablicach Mojżesza. Ale świat zmienia się coraz szybciej i wielu ludzi odczuwa potrzebę jakiejś nowej moralności, lepiej dostosowanej do obecnych realiów, wyzwań i zagrożeń.

Nowa moralność to brzmi wywrotowo. Kto by ją miał ustalać i jakim prawem? Ale gdy telewizja pokazuje reportaże o eutanazji, dziecięcej prostytucji, o młodzieżowych subkulturach przemocy, i starsi, i młodsi kręcą się niespokojnie w fotelach. Podobny lęk budzą doniesienia o korupcji, powiązaniach władzy i biznesu ze światem przestępczym. A katastrofy ekologiczne? A tajemnicze eksperymenty genetyczne? A nędza nie gdzieś za oceanem, tylko za płotem lub za rogiem ulicy?

Polityka 1.2003 (2382) z dnia 04.01.2003; s. 24
Reklama