Archiwum Polityki

Rękojmi kres

Drżyjcie konsumenci!Od 1 stycznia wchodzą nowe przepisy likwidujące instytucję rękojmi za wady. Reklamacja wadliwego towaru stanie się dużo trudniejsza. Zmiany dokonywane są – żeby było śmieszniej – pod hasłem polityki prokonsumenckiej.

Nowa ustawa „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” zmienia relacje na linii sprzedawca–kupujący. Najważniejsza modyfikacja polega na likwidacji pojęcia rękojmi za wady – instytucji prawa cywilnego, która dotychczas chroniła nabywcę towaru przed konsekwencjami wynikającymi z ukrytych wad i usterek towaru. Obecnie rękojmia zostaje zastąpiona przez nowe pojęcie „zgodności towaru z umową”. Sprzedawca odpowiada przed kupującym, jeśli towar nie może być wykorzystany „do celu, do jakiego jest zwykle używany” oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają „tym, jakim powinien się cechować towar tego rodzaju”.

Polityka 1.2003 (2382) z dnia 04.01.2003; Gospodarka; s. 56
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >