Archiwum Polityki

Heretyk w dom

W Polsce osiedlali się niemieccy luteranie i francuscy hugenoci, włoscy antytrynitarze i rosyjscy sekciarze, angielscy kwakrzy i holenderscy anababtyści, wygnani z Półwyspu Iberyjskiego żydzi. Poeci hebrajscy pisali hymny sławiące polską tolerancję.

Problem współistnienia wyznań stanął przed Polską już w XIV–XV w. W przeciwieństwie bowiem do państw zachodniej Europy, którym dopiero reformacja przyniosła rozbicie wyznaniowe, kraj nasz już wcześniej oprócz katolików zamieszkiwali wyznawcy innych odłamów chrześcijaństwa (prawosławni) czy nawet religii (muzułmanie). Zakon krzyżacki, który zajął część północnych ziem państwa polskiego, stanowił śmiertelne zagrożenie dla jego bytu. W walce z Krzyżakami Polska korzystała z pomocy pogańskiej do pewnego czasu Litwy oraz z posiłków tatarskich.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Historia; s. 114
Reklama