Archiwum Polityki

Barometr „Polityki”: rząd do raportu

Premier Jarosław Kaczyński zakończył szumnie zapowiadany od wielu tygodni przegląd resortów. Wyniki są bardzo zagadkowe. Dwie niejasne dymisje, akurat nie najgorszych ministrów, trzy ostrzeżenia (wg ministra Gosiewskiego) dla resortów transportu, pracy i budownictwa, ale bez podania szczegółów. Dlatego „Polityka” postanowiła sama dokonać przeglądu ministerstw i ich szefów. Oceny dokonali dziennikarze od lat opisujący wybrane branże.

Przyznawaliśmy oceny od 1 do 6 (system szkolny: od niedostatecznej do celującej, z połówkami). Nie braliśmy pod uwagę ministrów bez swoich resortów, a ministerstwa przedstawiamy w kolejności podanej na internetowej stronie Kancelarii Premiera.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ludwik Dorn
3

Za kadencji Dorna poprawiła się polityka informacyjna resortu, choć zdecydowanie więcej uwagi poświęcono celebrowaniu sukcesów niż wyjaśnianiu przyczyn wpadek.

Sukcesy to: spadek przestępczości w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego o 7 proc. Wzrost wykrywalności do 62 proc. O 33 proc. spadły kradzieże samochodów (rekord w skali europejskiej). Uchwalenie przez Sejm tzw. ustawy modernizacyjnej, która zagwarantuje wzrost płac i inwestycji w policji, straży granicznej, straży pożarnej i w Biurze Ochrony Rządu. W ciągu trzech lat z budżetu zostanie przekazanych tym służbom 6,3 mld zł. Średnia płaca policjanta wzrośnie w 2007 r. o 210 zł, a w każdym następnym planowane są kolejne podwyżki.

Porażki: polityczne tło niektórych decyzji kadrowych (np. zdymisjonowanie małopolskiego komendanta policji Adama Rapackiego i doradcy ministra ds. terroryzmu Kuby Jałoszyńskiego). Zbyt łatwe pozbywanie się fachowców (w tym odejście wiceministra ds. policji Władysława Stasiaka do BBN czy dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Pawła Biedziaka). Długotrwałe wakaty na ważnych stanowiskach (komendanci wojewódzcy w Katowicach i Krakowie, zastępca komendanta głównego policji, szef CBŚ).

W sumie oceniamy MSWiA na poziomie średnim.

Piotr Pytlakowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Roman Giertych
1+

Giertych jest ministrem edukacji od5 maja 2006 r.

Polityka 7.2007 (2592) z dnia 17.02.2007; Temat tygodnia; s. 22
Reklama