Archiwum Polityki

Lustrator Kochanowski

Już na miesiąc przed wejściem w życie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (tzw. lustracyjnej) rzecznik praw obywatelskich zaczął w swoim biurze szukać współpracowników i pracowników organów bezpieczeństwa PRL. Dyrektorom zespołów biura rozesłał pismo „z uprzejmą prośbą o poinformowanie”, czy istnieją okoliczności, które spowodują zastosowanie wobec danej osoby art. 5 ustawy. Mówi on o wydawaniu przez IPN zaświadczeń o istnieniu dotyczących tej osoby dokumentów organów bezpieczeństwa państwa.

Polityka 8.2007 (2593) z dnia 24.02.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama