Archiwum Polityki

Łaska pracodawcy

W Polityce 13 ukazały się polemiczne teksty lewicowego ekonomisty Ryszarda Bugaja i eksperta Platformy Obywatelskiej Jeremiego Mordasewicza w sprawie sposobów walki z bezrobociem. Poniżej zamieszczamy wypowiedź prof. Tadeusza P. Tkaczyka z SGH, który nie zgadza się z argumentacją przedstawiciela Platformy.

Po raz pierwszy spotkałem się z poglądem, że dla przedsiębiorcy, nieważne w tym przypadku, „drobnego” czy nie, i jego reprezentacji politycznej celem jest szybki rozwój firm i tym samym ułatwienie zatrudniania dodatkowych pracowników. Zarówno klasycy jak i neoklasycy uważali, że celem tym jest maksymalizacja zysku, warunek rozwoju firmy, ale nic nie mówili (zresztą słusznie) o tym, iż jest to jednoznaczne z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Jeśli nawet przyjmiemy, że na niższym szczeblu abstrakcji celem przedsiębiorcy może być wzrost pozycji na rynku, sprawy emocjonalne, jak np.

Polityka 20.2001 (2298) z dnia 19.05.2001; Gospodarka; s. 68
Reklama