Archiwum Polityki

Kto i z kim współpracował

W poprzednim numerze „Polityki” odpowiadałem obszernie na artykuł w tygodniku „Wprost”, sugerujący, iż podczas pobytu we Francji na stażu dziennikarskim w 1981 r. mogłem być traktowany jako „kontakt operacyjny” wywiadu. Oświadczyłem, że nigdy nie byłem ani tajnym, ani jawnym, ani świadomym współpracownikiem żadnej ze służb PRL, przeciwnie – przez kilka lat byłem przez te służby szykanowany i inwigilowany. Przypadkiem wybitny historyk, były członek kolegium IPN, prof.

Polityka 5.2008 (2639) z dnia 02.02.2008; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama