Archiwum Polityki

Bezwonny zapach gazu

Rosja Putina zmierza ku Zachodowi, ale u siebie stosuje złe reguły Wschodu

Przypadek sprawił, że odbicie zakładników w Moskwie niemal się zbiegło z publikacją 102-stronicowego raportu Amnesty International, zatytułowanego „Federacja Rosyjska: kraj bez prawdziwej sprawiedliwości”. Organizacja międzynarodowa, która od lat ocenia stan przestrzegania prawa w kilkudziesięciu krajach, wystawia Rosji bardzo złe świadectwo, zarzuca ogromną rozbieżność między ochroną podstawowych praw w teorii a rosyjską rzeczywistością. Związek Radziecki podpisał i ratyfikował liczne międzynarodowe traktaty, począwszy od lat 60.

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Komentarze; s. 17
Reklama