Archiwum Polityki

Proszę bez kolejek

Paszport w szufladzie był jednym z symboli nowo pozyskanej wolności, tak jak kolejki – nieodłączną cechą starej Polski. Źle się więc dzieje, że powróciły kolejki po paszportu (i to jeszcze po 100 zł, choć w wielu krajach jest to dokument za darmo).

W dniu pisania komentarza telefon mojego biura paszportowego w ogóle milczał. Rzecznicy odpowiednich urzędów tłumaczą, że przy rocznym wydawaniu ponad miliona paszportów „kolejki być muszą”, a ponadto, że minister nakazał wojewodom usprawnienia (np. dodatkowe punkty wydawania, praca wieczorami i w soboty, wykorzystanie poczty itd.). Skoro minister właśnie nakazuje usprawnienia systemu – to dowód, ze można byłoby zrobić to wcześniej.

Marek Ostrowski

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Komentarze; s. 15
Reklama