Archiwum Polityki

Chory, bardziej chory, trup...

Ludwik Stomma, Choroby i dolegliwości sławnych ludzi, Wydawnictwo literatura.net.pl, Gdańsk 2007, s. 207

L udwik Stomma

ma rozległe, a czasem bardzo oryginalne zainteresowania. I przy tym wielką wiedzę. Czasem korzysta z niej w zaskakujący sposób. Przed trzema laty opublikował książkę „Sławnych Polaków Choroby”. Powodzenie „Chorób” spowodowało napisanie kolejnej książki. Tym razem Stomma zajął się zdrowiem lub raczej chorobami sławnych ludzi z różnych epok i odległych krajów.

Polityka 13.2007 (2598) z dnia 31.03.2007; Kultura; s. 62
Reklama