Archiwum Polityki

Nie krzywdzić, nie upokarzać

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych.

Włączenie dyrektorów szkół niepublicznych do kategorii osób pełniących funkcje publiczne – zgodnie z nową ustawą lustracyjną – świadczy o uznaniu ich za ludzi mających spełniać szczególne standardy moralne. Korzystając z tego, wyrażamy nasze moralne wątpliwości co do kształtu tej ustawy i uznajemy wszystkie przypadki obywatelskiego nieposłuszeństwa, polegające na odmowie podpisywania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych, za etycznie uzasadnione, jeżeli ich niezłożenie jest protestem przeciw złemu prawu.

Polityka 13.2007 (2598) z dnia 31.03.2007; Do i od Redakcji; s. 103
Reklama