Archiwum Polityki

Łże-reżyser?

W rocznicę śmierci Kieślowskiego wrócił spór o jego związki z PRL

Przez telewizję idzie serial filmów Krzysztofa Kieślowskiego, którego śmierć 10 lat temu dała dzisiaj rocznicową okazję, by wrócić do tej postaci i do dorobku, który po sobie pozostawiła. Miałem nawet okazję wziąć udział w interesującej dyskusji w TVP Kultura wokół tematu, jakie wielki reżyser zostawił po sobie świadectwo PRL i jak sam w tenże PRL był uwikłany. Na jakie kompromisy i wojny musiał iść, jak wybierał tematy, jakie strony i obszary rzeczywistości lat 70.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Komentarze; s. 19