Archiwum Polityki

Wajdy wzloty i upadki

Książka znanego filmoznawcy Tadeusza Lubelskiego „Wajda” to rzetelna, bogato ilustrowana kronika życia i twórczości wielkiego reżysera. Przedstawia ona w porządku chronologicznym okoliczności powstania wszystkich dzieł filmowych i teatralnych Wajdy, poświęcając równie wiele miejsca arcydziełom reżysera, jak „Popiół i diament”, „Panny z Wilka”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru” (rzecz jasna, wymieniam swoje ulubione tytuły), jak i projektom chybionym, nieudanym czy też zwyczajnie błahym, bo i takich nie brakowało. Być może największe zaskoczenie, jakiego doznaje czytelnik tej książki, związane jest właśnie z odkryciem, jak wiele było tych ostatnich. Co tylko potwierdza zasadę, że najlepszy sposób na robienie znakomitych filmów to robienie wielu filmów. To samo zresztą dotyczy spektakli teatralnych, które zostały omówione w tej książce w sposób szczególnie ciekawy.

Podsumowując: pozycja obowiązkowa dla każdego, kto na serio interesuje się współczesną kinematografią i teatrem.

Tadeusz Lubelski, Wajda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 315

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Kultura; s. 58
Reklama