Archiwum Polityki

Kosa na pokusy

Już w poprzedniej kadencji Sejmu ustawa o lustracji majątkowej była sztandarowym postulatem opozycyjnego wówczas PiS. Wtedy nie przeszła. Dzisiaj poseł Przemysław Gosiewski, autor poprzedniej i gorący orędownik obecnej jej wersji, swoje pomysły może wprowadzać w życie. Projekt trafił już do marszałka Sejmu.

Uzasadnienie projektu ustawy zaczyna się od zdania: „Korupcja jest zjawiskiem patologii władzy, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich państwach świata, bez względu na miejsce położenia, sposób sprawowania władzy czy dorobek kulturalny”. Są to nieco tylko zmienione pierwsze słowa z raportu ABW „Korupcja w Polsce – próba analizy” z 2004 r. (m.in. „dorobek kulturowy” zmieniono na „dorobek kulturalny”).

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Społeczeństwo; s. 94