Archiwum Polityki

Od stóp do głów

Wyrównania wynagrodzenia za pracę na kwotę prawie 2 mln zł zażądało w pozwie przeciwko prezesowi Narodowego Banku Polskiego sześciu członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zmasowana krytyka pod adresem Rady wojującej z rządem o wysokość stóp procentowych zmieniła się w jednej chwili w głośne żądanie głów ludzi pazernych na pieniądze.

„Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu wiceprezesów NBP” (także w ciągu 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia sześcioletniej kadencji) – przewiduje art. 14 ustawy o NBP. Na tej podstawie członkowie Rady domagają się zaległej od 3 lat różnicy w uposażeniu. Każdy z nich otrzymuje dziś bowiem 25 840 zł miesięcznie, natomiast wiceprezes – pierwszy zastępca – 36 218, a „zwykły” wiceprezes – 33 703 zł.

Polityka 45.2001 (2323) z dnia 10.11.2001; Wydarzenia; s. 18