Archiwum Polityki

Wielka stopa zwrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie skończyła właśnie 15 lat. Jej założyciele, akcjonariusze (głównie państwo) i inwestorzy świętują tę rocznicę w znakomitych nastrojach. W ostatnich miesiącach na GPW padły chyba wszystkie możliwe rekordy obrotów i wzrostu indeksów. Rosły też zyski spółki. Nie było tak optymistycznych prognoz, które nie zostałyby przekroczone. Prezes Wiesław Rozłucki mógł po wielekroć przypominać, że entuzjaści, którzy 15 lat temu powierzyli swoje pieniądze giełdzie, do tej pory zarobili ponadczterdziestokrotnie.

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama