Archiwum Polityki

Administracja nas dołuje

Światowe Forum Gospodarcze (WEF) awansowało Polskę. W dorocznym rankingu Networked Readines Index, mierzącym zdolność społeczeństw do wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych dla pobudzania rozwoju i poprawy jakości życia, zajęliśmy 53 miejsce na 115 badanych państw (w roku ubiegłym byliśmy na miejscu 72). Wyprzedzamy Rumunię i Bułgarię, nas wyprzedza reszta Europy, jak również Brazylia, Indie i Chiny.

Pozycja w rankingu jest wypadkową rankingów cząstkowych oceniających kilkadziesiąt sfer życia społeczno-gospodarczo-politycznego.

Polityka 14.2006 (2549) z dnia 08.04.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama