Archiwum Polityki

Gombrowicz – gombrowiczystą

„Ślub” Witolda Gombrowicza wystawiany jest we Francji po raz czwarty.

Po raz pierwszy jednak pojawia się na największej scenie Comédie Française. Francuska publiczność jest przedstawieniem naprawdę zainteresowana, choć oczywiście nawet przy największej życzliwości ze strony recenzentów ten spektakl nigdy nie osiągnie takiej popularności jak np. „Mieszczanin szlachcicem” Moliera, na którego masowo przyjeżdżają wycieczki szkolne. Mówienie o zainteresowaniu Gombrowiczem jest znacznie bardziej na miejscu niż pytanie, czy Francuzi rozumieją jego twórczość.

Polityka 19.2001 (2297) z dnia 12.05.2001; Komentarze; s. 13
Reklama