Archiwum Polityki

Słabnący puls

Telewizja Familijna, dziecko pampersów skupionych wokół Wiesława Walendziaka, walczy o to, aby adoptowała je obecna koalicja. Akcjonariusze firmy – największe spółki publiczne – udają, że zastanawiają się nad jej dalszym losem. Decyzję jednak znów podejmą politycy.

Udziałowcy publiczni – czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, KGHM Metale, PKN Orlen i PZU Życie – zachowują się niekonsekwentnie. Z jednej strony na walnym zgromadzeniu głosują za odrzuceniem sprawozdania zarządu, wyrażając mu tym samym wotum nieufności (jego prezes Waldemar Gasper został odwołany w sierpniu 2001 r. i zastąpił go ojciec Jacek Suhak, franciszkanin, jakby TF również przygotowywała się do mających nadejść zmian politycznych), ale z drugiej – wypowiadają się przeciw likwidacji Telewizji Familijnej, produkującej program dla TV Puls.

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Gospodarka; s. 58
Reklama