Archiwum Polityki

Z kościelnym błogosławieństwem

Szwedzcy homoseksualiści będą mogli zawierać związki także przed ołtarzem. Synod Kościoła luterańskiego, większością ponad 2/3 głosów, dał im taką możliwość, wprowadzając jednakże klauzulę sumienia, w myśl której kapłani przeciwni gejowskim małżeństwom nie będą musieli celebrować obrządku, zastąpią ich inni. Po majowej ustawie parlamentu (Riksdagu), określającej małżeństwo jako „neutralny płciowo” związek dwóch osób, Kościół musiał albo dostosować się do tej regulacji, albo zrezygnować z przysługującego mu nadal prawa udzielania ślubów (taką ewentualność też rozważano).

Polityka 46.2009 (2731) z dnia 14.11.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11