Archiwum Polityki

Lepiej już było

Chroniony przez twórców jak tajemnica państwowa; kilkakrotnie odsyłany przez rząd do poprawek; przeciekający do gazet we fragmentach, budzących śmiech lub trwogę - "Raport o sytuacji polskich rodzin - wersja III" został 21 lipca przyjęty do wiadomości przez Radę Ministrów.

Podkreślę: przyjęty do wiadomości, w czym wyraża się pewien dystans, zrozumiały dla każdego, kto ten 300-stronicowy dokument przeczytał. Raport, przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa, anonsowany był przez pełnomocnika rządu ds. rodziny ministra Kazimierza Kaperę jako "prawdziwy obraz polskiej rodziny". Z tego obrazu miał się wyłonić program polityki prorodzinnej państwa, czyli projekty odpowiednich ustaw.

Gdy przed dwoma miesiącami raport był po raz pierwszy przedmiotem obrad rządu, jego rzecznik informował, że premier zobowiązał min.

Polityka 31.1998 (2152) z dnia 01.08.1998; Wydarzenia; s. 16
Reklama