Archiwum Polityki

Czołgi pokoju

Nocą z 20 na 21 sierpnia 1968 r. wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły do Czechosłowacji, kładąc kres "praskiej wiośnie" - procesowi demokratyzacji. Pierwszą reakcją Polaków były kolejki przed sklepami.

Tego lata czołówki gazet zapełniały doniesienia z wojny w Wietnamie i z Czechosłowacji. Demokratyzacji i liberalizacji życia publicznego w tym kraju władze partyjne przyglądały się z rosnącym niepokojem. Szczególne obawy budził eksport ideałów "praskiej wiosny", także drogą wymiany turystycznej między obu sąsiadującymi krajami. Turyści czechosłowaccy, przybywający do Polski, wykazywali - jak donosiły meldunki SB - "aktywność w rozmowach indywidualnych z Polakami".

Polityka 34.1998 (2155) z dnia 22.08.1998; Społeczeństwo; s. 58