Archiwum Polityki

Bez schematu

W ostatnich latach na rynkach księgarskich ukazało się wiele podręczników historii, a władze szkolne przedstawiają uczniom w zasadzie swobodę ich wyboru. Sądzę, że podręcznik Andrzeja Garlickiego należy do najlepszych, jakie dotąd opublikowano w Polsce.

Profesor Andrzej Garlicki w ciągu nadzwyczaj krótkiego czasu opublikował aż dwa bardzo obszerne podręczniki. W 1997 r. w Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazała się "Historia 1939-1996/97. Polska i świat" (stron 480), a w roku bieżącym w tym samym wydawnictwie "Historia 1815-1939. Polska i świat" (stron 418). Obie syntezy są w zasadzie przeznaczone dla uczniów liceów ogólnokształcących, ale jak sądzę, z uwagi na swe rozmiary, a przede wszystkim na zawarte w nich treści i walory służyć będą również studentom szkół wyższych i wszystkim tym, którzy interesują się historią nowoczesną i najnowszą. Tom, który właśnie opuścił drukarnię, obejmuje 124-letni okres dziejów Polski i świata od Kongresu Wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej.

Autor pisze we wstępie "Nie ukrywam swych sympatii i antypatii, bo historia zawsze budzi emocje, a wykład historyczny zawiera elementy subiektywizmu. Obowiązkiem historyka jest dostarczenie czytelnikowi materiału dla różnych możliwych interpretacji, ale nie jest nim ukrywanie własnych poglądów... Starałem się... napisać podręcznik ukazując związki pomiędzy historią Polski i historią świata, wprowadzając do tekstu fragmenty źródeł i opinie specjalistów dostarczające materiał do samodzielnego myślenia".

Owe często w tekście cytowane źródła i opracowania historyczne świadczą o erudycji autora i solidnych podstawach naukowych omawianej tu książki. Oprócz prac historyków polskich Andrzej Garlicki sięga również do dzieł historyków, politologów i polityków zagranicznych. Często cytuje np. autora głośnej biografii księcia Metternicha - późniejszego amerykańskiego sekretarza stanu Henry Kissingera, książki Paula Kennedy´ego, François Fureta, Richarda Pipesa, Lwa Trockiego i innych. Dzięki tak szerokiej podstawie źródłowej i bibliograficznej, dzieje Polski, Rosji i ZSRR, historia rewolucji 1904/5 i 1917 r.

Polityka 35.1998 (2156) z dnia 29.08.1998; Kultura; s. 62
Reklama