Archiwum Polityki

Mistyk napiętnowany

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary uznała za niezgodne z doktryną Kościoła poglądy zmarłego przed 11 laty hinduskiego jezuity Anthony´ego de Mello. W opublikowanym 22 sierpnia oświadczeniu podpisanym przez kardynała Josepha Ratzingera i zatwierdzonym przez papieża Jana Pawła II stawia się temu autorowi bestsellerów zarzut odejścia od duchowości chrześcijańskiej na rzecz "prądów duchowości buddystycznych i taoistycznych". Książki de Mello, do których prawa wydawnicze mają indyjscy jezuici, nie będą już publikowane.

Urodzony w 1931 r. w Bombaju Anthony de Mello światową sławę osiągnął dopiero w latach 80., a najsłynniejsza jego książka "Przebudzenie" przygotowana na podstawie stenogramów z rekolekcji wygłaszanych w Nowym Jorku została wydana już po jego śmierci. Miał jednak dużo wcześniej, zwłaszcza w Ameryce i Europie Zachodniej, liczne grono zwolenników, którzy widzieli w nim nie tylko sprawnego pisarza religijnego, ale przede wszystkim duchowego nauczyciela, "jezuickiego guru".

Polityka 37.1998 (2158) z dnia 12.09.1998; Kultura; s. 52