Archiwum Polityki

Domek pod przykrywką

W Warszawie domy stawiają dwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego: Bielany, które przejmują właśnie od wykonawcy drugi budynek, i Mazowsze rozpoczynające pierwszą swoją inwestycję. Obydwa budują wyłącznie mieszkania na sprzedaż. A przecież zgodnie z ustawą TBS powinny stawiać czynszówki dla osób o umiarkowanych dochodach. Czy warszawskie towarzystwa są więc prawdziwymi TBS? A może korzystają tylko z szyldu i zwolnienia z podatku dochodowego?

Przy końcu ubiegłego roku NIK przeprowadziła kontrole w 23 Towarzystwach Budownictwa Mieszkaniowego w 19 gminach. W raporcie kontrolerzy m.in. napisali: "TBS Warszawa-Bielany naruszył art. 26 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którym nazwa Towarzystwo Budownictwa Społecznego może być używana wyłącznie przez TBS realizujące cele określone w przepisach ustawy".

Innego zdania jest Urząd Mieszkalnictwa, który zachęca TBS do prowadzenia dochodowej działalności, w tym komercyjnego budownictwa, w celu zgromadzenia pieniędzy na stawianie czynszówek.

Polityka 37.1998 (2158) z dnia 12.09.1998; Gospodarka; s. 60